Privātums

Jebkura informācija par sevi, kuru Jūs sniegsiet CastingLatvia.lv ar šīs interneta mājas lapas starpniecību vai izmantojot e-pastu, tiek uzskatīta par konfidenciālu, un tā nav pieejama trešajām personām. Izņemot informāciju, ko esat norādījis un atļāvis publicēt šajā mājaslapā tādējādi padarot to publiski pieejamu. CastingLatvia.lv Jūsu sniegto informāciju izmantos tikai tiem mērķiem, kādiem tā tiek sniegta.
Go Top